Почетна страница

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

О нама

POKRAJINSKI SOCIJALNO EKONOMSKI SAVET Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde

a) osnivanje:

Na nivou AP Vojvodine tripartitni socijalni dijalog uspostavljen je formiranjem Pokrajinskog socijalnog saveta u julu 2003. godine, znatno pre donošenja Zakona o socijalno-ekonomskom savetu, kojim je institucionalizovan tripartizam u Republici Srbiji.

Dana 2. jula 2003. godine socijalni partneri - Izvršno veće Vojvodine, relevantni sindikati u Vojvodini (Savez samostalnih sindikata Vojvodine, Ujedinjeni granski sindikati Srbije – UGS i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije – ASNS) i Unija poslodavca Srbije – Poslodavci Vojvodine zaključili su Sporazum o osnivanju, delovanju i načinu rada Pokrajinskog socijalnog saveta. Potpisivanjem Sporazuma, usvajanjem Poslovnika o radu i formiranjem radnih grupa ovog saveta stvoreni su normativni uslovi za uspostavljanje tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou Autonomne Pokrajine Vojvodine, i pre zakonskog uređivanja ove materije.

Nakon donošenja Zakona o socijalno ekonomskom savetu (Sl. glasnik RS br. 125/2004) novi Sporazum o osnivanju, delovanju i načinu rada Pokrajinskog socijalnog saveta zaključili su Izvršno veće AP Vojvodine i udruženja poslodavaca i sindikata kojima je utvrđena reprezentativnost za nivi Vojvodine – Unija poslodavaca Vojvodine, Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost”.

Pokrajinski socijalno - ekonomski savet upisan je u Registar pri Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije. Upis je izvršen Rešenjem br. 110-00-780/206-02, dana 03.11.2006. godine, pod rednim brojem 16.

Pokrajinski SES funkcioniše u kontinuitetu od osnivanja 2003. godine, pri čemu je do određenih izmena u sastavu Saveta i u delokogu njegovog rada došlo radi usklađivanja sa Zakonom.


b) ciljevi osnivanja i delovanja:

Savet je osnovan radi ostvarivanja najznačajnijih zajedničkih ciljeva socijalnih partnera:

 • uspostavljanja i ostvarivanja demokratkog tipartitnog dijaloga socijalnih partnera o bitnim socijalnim i ekonomskim pitanjima od zajedničkog interesa;

 • praćenja, davanja mišljenja i predlaganja odgovarajućih rešenja za zaštitu radnih i socijalnih prava u procesu privatizacije, u oblasti radnog zakonodavstva i drugih propisa kojima se reguliše položaj zaposlenih i poslodavaca;

 • pokretanja zajedničkih inicijativa za promenu postojećih i donošenje novih zakona i podzakonskih akata pred nadležnim organima;

 • zauzimanja zajedničkih stavova o pitanjima iz nadležnosti Vlade i Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, vezanih za materijalni i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca;

 • međusobnog informisanja o bitnim pitanjima o kojima socijalni partneri zauzimaju zajedničke stavove;

 • podsticanja tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou gradova i opština u AP Vojvodini;

 • podsticanja i pomoći u uspostavljanju i razvoju socijalnog dijaloga kod poslodavaca;

 • preventivnog delovanja na rešavanju svih bitnih pitanja iz oblasti rada socijalnih partnera;

 • rešavanja spornih pitanja između socijalnih partnera mirnim putem.

   

c) sastav Saveta:

Pokrajinski socijalno - ekonomski savet broji 18 članova i čine ga po:

 • šest predstavnika Vlade AP Vojvodine,

 • šest predstavnika reprezentativnih sindikata na nivou AP Vojvodine:

- tri predstavnika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine,

- tri predstavnika Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost” – Pokrajinskog odbora,

 • šest predstavnika Unije poslodavaca Vojvodine.


Predsedavajući Saveta bira se na period od jedne godine, po principu rotacije socijalnih partnera – članova Saveta.

Sekretara Saveta imenuje Savet na dve godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

*
*   *

POKRAJINSKI SOCIJALNO EKONOMSKI SAVET Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde